منوی داخل سالن

چلوکباب‌ها
خوراک‌ها
پلوها
پیش‌غذا و نوشیدنی

منوی بیرون‌بر

چلوکباب
کباب
چلو
خوراک
خورشت
ویژه مراسم
پیش‌غذا
دسر
نوشیدنی

رزرو مراسم

منوی A
(فقط ظهر)
هر نفر  215,000  تومان
غذای اصلی
نوشیدنی
پیش غذا
پیشنهادی
زمان رزرو فقط از شنبه تا چهارشنبه می‌باشد.
در ایام تعطیل و روزهای پنجشنبه و جمعه از پذیرش رزرو معذوریم.
در صورت پذیرایی و سرو میوه و شیرینی 10 % حق سرویس اضافه می‌گردد.
از پذیرفتن هرگونه خوراکی که خارج از رستوران طبخ گردیده باشد جداً معذوریم.
پس از عقد قرارداد امکان کنسلی یا جابجایی تاریخ وجود ندارد.
منوی B
هر نفر  180,000  تومان
غذای اصلی
نوشیدنی
پیش غذا
پیشنهادی
زمان رزرو فقط از شنبه تا چهارشنبه می‌باشد.
در ایام تعطیل و روزهای پنجشنبه و جمعه از پذیرش رزرو معذوریم.
در صورت پذیرایی و سرو میوه و شیرینی 10 % حق سرویس اضافه می‌گردد.
از پذیرفتن هرگونه خوراکی که خارج از رستوران طبخ گردیده باشد جداً معذوریم.
پس از عقد قرارداد امکان کنسلی یا جابجایی تاریخ وجود ندارد.
منوی C
هر نفر  140,000  تومان
غذای اصلی
نوشیدنی
پیش غذا
پیشنهادی
زمان رزرو فقط از شنبه تا چهارشنبه می‌باشد.
در ایام تعطیل و روزهای پنجشنبه و جمعه از پذیرش رزرو معذوریم.
در صورت پذیرایی و سرو میوه و شیرینی 10 % حق سرویس اضافه می‌گردد.
از پذیرفتن هرگونه خوراکی که خارج از رستوران طبخ گردیده باشد جداً معذوریم.
پس از عقد قرارداد امکان کنسلی یا جابجایی تاریخ وجود ندارد.
منوی D
(فقط شب)
هر نفر  125,000  تومان
غذای اصلی
نوشیدنی
پیش غذا
پیشنهادی
زمان رزرو فقط از شنبه تا چهارشنبه می‌باشد.
در ایام تعطیل و روزهای پنجشنبه و جمعه از پذیرش رزرو معذوریم.
در صورت پذیرایی و سرو میوه و شیرینی 10 % حق سرویس اضافه می‌گردد.
از پذیرفتن هرگونه خوراکی که خارج از رستوران طبخ گردیده باشد جداً معذوریم.
پس از عقد قرارداد امکان کنسلی یا جابجایی تاریخ وجود ندارد.